Актуално


Начало : Актуално : Уеб система оценява познанията на кадрите у нас

Уеб система оценява познанията на кадрите у насКомпетенциите, които трябва да притежава българският работник за определено работно място в даден бранш от икономиката, ще бъдат дефинирани в национална уеб базирана информационна система - www.competencemap.bg

Така в края на 2013 г., когато проектът бъде окончателно завършен, всеки гражданин, независимо какво образование има, ще може онлайн да се тества дали компетенциите му отговарят на изискванията на работодателите в отделните браншове и региони.

След оценката Информационната система за оценка на компетенциите (ИСОК) ще генерира отговор в кои области той да направи допълнително обучение, за да може да се бори за заемане на желаната позиция.

Проектът се осъществява от Българска стопанска камара (БСК) с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България. Той е в размер на 8 902 959 лв. с продължителност четири години и освен БСК в него участват още два социални партньора - КНСБ и КТ "Подкрепа".

В рамките на проекта поетапно ще бъдат обхванати 30 сектора от българската икономика, а изборът им ще стане на базата на детайлен анализ за потенциалните им възможности да изведат страната от кризата.

Секторите, определени като значими за българската икономика, ще бъдат сред тези, които определят структурата на българския износ, защото това представлява международно признание на конкурентоспособността им. Извън тях ИСОК ще бъде отворена за всички - ако се появи нов бранш, който има претенциите да повлияе на бъдещето на българската икономика (например зелените технологии), то той може да си дефинира компетенциите на търсената работна сила, които също да влязат в информационната система.

За да се дефинират компетенциите, свързани със спецификата на дадено работно място, технология или организация на труда, в предприятията ще бъдат ползвани както европейските практики, така и американският опит.

"Изследвали сме няколко подобни системи в САЩ и това, което те предлагат, е висока прецизност на избор на работна сила спрямо нужните за дадено работно място компетенции - коментира Божидар Данев, председател на БСК. - Това, което ще създадем в края на този четиригодишен проект и което ще остане физически в икономиката ни, е отворена информационна система, базирана в интернет пространството, която ще може да се ползва от всички. Досега в България не са дефинирани компетенциите на работната сила. В момента не знаем как българската икономика ще излезе от икономическата криза, не знаем и къде ще бъдат новите работни места. След кризата трябва да се знае какви трябва да бъдат компетенциите на работната ни сила, за да може тя да се насочва по-адекватно."

Национална мрежа за оценка на компетенциите - www.competencemap.bg
Created and Hosted by BIAnet 2010г. / Всички права запазени