Актуално


Начало : Актуално : Сашо Дончев бе избран за председател на управителния съвет на БСК

Сашо Дончев бе избран за председател на управителния съвет на БСК
15.02.2011


На днешното си заседание Управителният съвет на БСК избра за свой председател Сашо Дончев - президент на „Овергаз инк" АД. Досегашният председател на УС на БСК Божидар Данев бе избран за изпълнителен председател.

Решението е провокирано от необходимостта за привеждане на организационната структура на БСК в съответствие с добрите европейски практики, и по-конкретно - принципите на BUSINESSEUROPE, чийто член е БСК. Целта е административното управление на камарата да се отдели от дейността по определяне на политиките на организациите, която става изцяло функция на Управителния съвет.

Божидар Данев, който председателства УС на БСК повече от 17 години, ще продължи да управлява административния екип на организацията и да координира взаимоотношенията й с държавните институции, социалните партньори, неправителствения сектор и др.

Новият председател на Управителния съвет на БСК Сашо Дончев ще ръководи работата на Управителния съвет, който съгласно Устава на БСК приема планове и програми за дейността на камарата, организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита своята дейност пред него.


За допълнителна информация - www.bia-bg.com
Created and Hosted by BIAnet 2010г. / Всички права запазени