Актуално


Начало : Актуално : ЕС изостава от САЩ в областта на сигурността в Интернет

ЕС изостава от САЩ в областта на сигурността в Интернет
16.04.2010


Според Ивайло Калфин, ръководител на българската делегация в Групата на социалистите и демократите в ЕП, Европейският съюз изостава в областта на сигурността в Интернет. Това заключение той направи по време на ръководения от него панел на Третата конференция по киберсигурността в Европа. В панела участваха изпълнителният директор на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, представители на Европейската комисия и Генерална дирекция "Информационно общество", високопоставени ръководни кадри от компании като "Сиско", "Майкрософт", "МакАфи", "Семантек" и "Талес".

Дискусията в рамките на панела беше насочена главно към постъпките предприемани в ЕС за предпазване и бърз отговор на атаки в критичните информационни мрежи, свързани с Интернет. Споделен беше опитът на САЩ и участниците достигнаха до заключение, че в ЕС е започнала работа по тези теми, но все още има да се измине дълъг път.

"В ЕС все още имаме 27 национални политики, свързани с киберсигурността и липсва обща европейска правна рамка. ЕС не участва пълноценно в международното сътрудничество в тази област. Това, което е необходимо е да се създаде поста на европейски координатор по киберсигурност, както това е направено в САЩ, който да работи с националните координатори и да стимулира изграждането на единни европейски стандарти за сигурност в Интернет", заяви Ивайло Калфин при откриването на дебата. 

 

Източник Saga Technology
Created and Hosted by BIAnet 2010г. / Всички права запазени