Актуално


Начало : Актуално : Анкетно проучване за MyCompetence.bg

Анкетно проучване за MyCompetence.bg
24.06.2015


Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence вече е достъпна от над 2 години и настъпва моментът, в който се обръщаме към Вас като потребители и заинтересовани лица, за да споделите с нас своите бележки, коментари и препоръки за развитие.

Точно защото Вашето мнение наистина е много важно за нас и бъдещото развитие на MyCompetence, очакваме да се включите в това анкетно проучване, което има за цел да изследва степента на практическа приложимост на разработеното съдържание и услуги в Информационната система за оценка на компетенциите.


Резултатите от проучването ще помогнат да бъдат планирани и разработени нови услуги в MyCompetence и да бъде разширено предлаганото съдържание с цел постигане на максимална полезност за Вас - потребителите.


Анкетното проучване е достъпно на адрес: http://survey.industrymap.bg/index.php?sid=16326&lang=bg


Попълването на въпросника ще Ви отнеме не повече от 10 минути. Преобладаващата част от въпросите са от „затворен тип". Моля прочетете внимателно въпроса и вариантите на отговори, и маркирайте тези от тях, които отразяват Вашето мнение. На въпросите от „отворен тип" отговаряйте конкретно, като изписвате на кирилица становището си в съответния правоъгълник.


Благодарим Ви, че отделяте време и ни помагате да направим Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence максимално полезна за Вас!
Created and Hosted by BIAnet 2010г. / Всички права запазени